fbpx

Õppekava

Õppekava ja õppekava rühma nimetus:

Programmeerimisõpe täiskasvanutele (põhimoodulid Java ja Javascript’is)

Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Eesmärk:

Õppeprogramm koolitab full-stack arendajaid. Programmi edukalt lõpetanud õppijad omandavad praktilised oskused ja teadmised, et asuda tööle tarkvaraarendaja ametikohal.

Õpiväljundid:

 • Kirjutab programmikoodi järgnevates programmeerimiskeeltes: Java, Javascript, lisa valikuna ka: algteadmised C, C++,  PHP, Python
 • Kavandab toote ja selle arhitektuurilisi lahendusi
 • Juurutab, paigaldab ja testib lahendusi
 • Osaleb nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös 

Kvaliteedi tagamise tingimused:

Selleks, et tagada õppijate pidev areng ja õppematerjalide kvaliteet, töötame tugevalt koos teiste sarnase metoodika peal töötavate koolidega kui ka partnerettevõtetega. Samuti toimub iga teine nädal ühised koosolekud õppeprogrammi haldajatega 01Edu tiimist.

Õppe kvaliteedi tagamiseks, korjab kood/Jõhvi iga kvartal õpilastelt kirjalikku tagasisidet, mille käigus küsitakse 0-10 skaalal rahulolu hinnangut ajahetkel (NPS score). Sellele lisanduvad küsimused, mis avardavad eelneva hinnangu tagamaid. Sama protseduuri järgitakse iga katseperioodi (Selection Sprint) lõppedes. 

Tagasisidest saadud infot kasutatakse otseselt nii õppetöö kui ka koolielu parandamiseks. Rahulolu hinnangu jaoks kasutatakse NPS mõõdikut.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppija peab olema 18-aastane ja olnud eelnevalt omandanud põhihariduse. Eelnevad teadmised programmeerimises ei ole vajalikud. Õppija peab oskama inglise keelt algtasemel.

Koolitajaks on õppeprogramm 01Edu süsteemis, mille on ehitanud ülesse Nicolas Sardirac (bakalaureusekraad University of Californias, magistrikraad Stanfordi ülikoolis ning MBA HEC Pariisi ülikoolis). Nicolas on varasemalt ehitanud sarnaseid kooli üle maailma ning avaldanud ka iseõppemetoodika toimimise kohta erinevaid raamatuid (nt. “Learning 3.0”), kus ta selgitab metoodika tagamaid ja mehhanisme. Nicolas on olnud aktiivne IT ja haridusvaldkonnas alates 1986. aastast.

Vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused:

Kooli astudes sõlmib õppija kood/Jõhviga (MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus) õppijalepingu, millega: 

1) kood/Jõhvi on kohustatud õppijale tagama juurdepääsu ja tuge 01Edu iseõppeprogrammis, tipptasemel programmeerimisharidust, võimaldama arenemist IKT-valdkonna spetsialistiks ning toetama õppija karjääri.

2) Õppija on kohustatud arendama oma IT ja tarkvaraarenduse oskuseid, osalema IT-valdkonna spetsialistiks õppimise protsessis ning seadma eesmärgiks olla kood/Jõhvi täiendusõppeasutuse ja kogukonna täisväärtuslik liige.

Ennetähtaegne õppijalepingu lõpetamine

kood/Jõhvil on õigus õppijaleping ennetähtaegselt lõpetada juhul kui a) rikutakse õppijalepingut / pannakse toime tegu, mis seab ohtu kood/Jõhvi hea maine / seab ohtu kood/Jõhvi õppijaid või töötajaid; b) Õppija on saavutanud negatiivsed õppetulemused, st. omandanud teadmised ja oskused, mis on alla nõutava miinimumi ega pole oma tulemusi parandanud hoolimata kirjalikust hoiatusest kood/Jõhvi poolt. Nõutav miinimum punkte (XP) programmi lõpetamiseks 24 kuu jooksul on 4 767 000 XPd. 

Kui õppija lõpetab õppijalepingu enne kolme kuu pikkust katseaega, tuleb esitada info@kood.tech meilile digiallkirjastatud avaldus õppijalepingu lõpetamise kohta. Järgneb õppijanimekirjast välja arvamine ja tagatakse tõend õpitud oskuste kohta. Näide avaldusest.

Kui õppija lõpetab õppijalepingu pärast kolme kuu pikkust katseaega, tuleb esitada info@kood.tech meilile digiallkirjastatud avaldus õppijalepingu lõpetamise kohta. (Näide avaldusest.) Sel juhul on õppijal kohustus maksta ennetähtaegse lõpetamise tasu õppetöö katteks. Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu makstakse proportsionaalselt õpitud kuude arvuga ning jaotatakse ühtlaselt 4. – 24. õppekuule.

Õppijalepingu lõpetamisest ja sellega kaasnevatest kuludest teavitab kood/Jõhvi õppijaid 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu lõpetamise kuupäevast. Tasu võib õppija maksta täies mahus või kuumaksena kuni ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu täieliku tasumiseni.

Õppekeskkond

Õpe toimub kood/Jõhvi enda õppehoones Jõhvis (2 Tartu põik 5). Õpilasel on võimalik kasutada erinevaid klassiruume ning kooli poolt antavaid vahendeid (sülearvuti, monitor, klaviatuur, hiir). 

Samuti saab iga õpilane võimaluse elada ilma üüri maksmata ühiselamus. Toad on varustatud kappide, laudade, toolide kui ka vooditega. Samuti on olemas igas toas tualettruum, dušinurk ja kraanikauss. Ühiselamus on kasutamiseks kaks ühiskööki korruse peal. Ühiselamu on avatud vahemikus 06.00 – 22.00.

Õpilastel on võimalik ka programmi läbida kaugtöö-formaadis. Sel juhul pakub kool neile samuti õppetööks vajalikke vahendeid (sülearvuti, monitor, klaviatuur ja hiir). Tingimuseks on õppetöö korrektne läbimine sätestatud ajaraamides kui ka valmidus käi vastavalt juhtkonna otsusele kohapeal.

Õppeprotsessi kirjeldus

 • Õppekava põhineb iseõppe metoodikat kasutaval 01 Education System arvutiprogrammil. Õpe toimub kaasaegsetes arvutiklassides, kus õppijatele on tagatud õppeks vajalikud vahendid. Õpe koosneb praktiliste ülesannete lahendamisest, millest 80% on meeskonnatööna teiste õppijatega koostöös ja 20% iseseisvalt. Auditoorset õpet programmis ei ole
 • Õppemaht on standardina 24 kuud ja 4000 tundi. Kuna õpe põhineb iseõppe metoodikal ja õppe tempot on võimalik valida, siis on võimalik programmi läbida ka kiiremini. Kogu õppeprotsess toimub praktilise ja iseseisva tööna. Auditoorseid loenguid ei ole.
 • 01 Education System programm annab õppijatele ette programmeerimisülesanded, kus on eeldatav tulemus ja juhendid, mida nad programmeerima peavad. Programm on üles ehitatud, et osadel ülesannete juures peavad nad kasutama ette määratud programmeerimiskeeli ning osade juures saavad ise valida sobiliku programmeerimiskeele
 • Õpiülesannete juures on seletused inglise keeles ning samuti aitavad neid õppetöös tuutorid
 • Esimesed 18 kuud on programmeerimise alused ja viimased 6 spetsialiseerumine. Programmis õpitakse järgnevaid programmeerimiskeeli: Javascript, Go, Rust ja lisaks on ülesandeid, kus õpitakse lisaks C, C++, Ruby-on-Rails, PHP, Python
 • Esmase 18-kuu programmi kirjelduse saab vajadusel kooli juhtkonna käest ingliskeelse tabelina, kus on välja toodud antud ülesandega õpitav programmeerimiskeel (Language) ja õpitulemus (Objective). Kõik ülesanded, mille tüüp (Type) on Basic (Mandatory) (ehk kohustuslik) tuleb kõigil õpilastel läbida. Tulp XP näitab mitu punkti iga ülesanne annab. Lisaks on programmis ka erinevaid lisaülesandeid mida nad saavad läbida rohkem süvitsi õppimiseks.
 • Kõrvalolev tabel näitab õppeprotsessii 24 kuu vältel. Peamiselt õpitakse kolme programmeerimiskeelt: Go, Javascript ja Rust. Iga keele peale on määratud maksimaalselt 6 kuud õppeaega.
 • Spetsialiseerumisele lisandub lisamooduleid koostöös kooli partneritega. Täpsed ülesanded, ajakulu ja saadavad punktid on nähtavad siin
 • Viimased 6 kuud on spetsialiseerumine järgmistele valdkondadele:
  • Tehisintelligents
  • Videomängud
  • Plokiahel
  • Küberturvalisus
  • Mobiili ja veebiaplikatsioonide arendus

Hindamine ja lõpetamise tingimused:

 • Õpitulemusi hinnatakse jooksval nii 01Education Systemi sisse ehitatud kontrollmoodulite kaudu, mis kontrollib õppija poolt kirjutatud programmikoodi töökindlust kui ka tuutorite poolt
 • Õppija töö kvaliteet on piisav kui programmikood töötab, et täita programmis esitatud ülesande eesmärki vastavalt juhenditele. Kui kood töötab, siis ta saab programmis vastavalt sellele ülesandele ette määratud punktide arvu. Kui kood ei tööta ja tulemust ei ole, siis õppija ei saa punkte ning ei saa ka järgmise ülesandeni enne edasi liikuda kuni jõuab õige lahenduseni
 • Miinimum arv punkte programmi lõpetamiseks (XP) on 4 767 000

Väljastatavad dokumendid

 • Lõpetamise tingimustes märgitud punktide arvu täitnud õppijatele väljastatakse tunnistus.
 • Programmi mitte lõpetanud õppijatele väljastatakse tõend.