Õppekava

Õppekava nimetus:

Programmeerimisõpe täiskasvanutele (Go, Javascript, Rust, algteadmised C, C++, Ruby-on-Rails, PHP, Python)​

Eesmärk:

Õppeprogramm koolitab full-stack juunior arendajaid. Programmi edukalt lõpetanud õppijad omandavad praktilised oskused ja teadmised, et asuda tööle tarkvaraarendaja ametikohal.

Õpiväljundid:

 • Kirjutab programmikoodi järgnevates programmeerimiskeeltes: Javascript, Go, Rust, algteadmised C, C++, Ruby-on-Rails, PHP, Python
 • Kavandab toote ja selle arhitektuurilisi lahendusi
 • Juurutab, paigaldab ja testib lahendusi
 • Osaleb nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppija peab olema 18-aastane ja olnud eelnevalt omandanud põhihariduse. Eelnevad teadmised programmeerimises ei ole vajalikud. Õppija peab oskama inglise keelt algtasemel.

Õppeprotsessi kirjeldus

 • Õppekava põhineb iseõppe metoodikat kasutaval 01 Education System arvutiprogrammil. Õpe toimub kaasaegsetes arvutiklassides, kus õppijatele on tagatud õppeks vajalikud vahendid. Õpe koosneb praktiliste ülesannete lahendamisest, millest 80% on meeskonnatööna teiste õppijatega koostöös ja 20% iseseisvalt. Auditoorset õpet programmis ei ole
 • Õppemaht on standardina 24 kuud ja 4000 tundi. Kuna õpe põhineb iseõppe metoodikal ja õppe tempot on võimalik valida, siis on võimalik programmi läbida ka kiiremini
 • 01 Education System programm annab õppijatele ette programmeerimisülesanded, kus on eeldatav tulemus ja juhendid, mida nad programmeerima peavad. Programm on üles ehitatud, et osadel ülesannete juures peavad nad kasutama ette määratud programmeerimiskeeli ning osade juures saavad ise valida sobiliku programmeerimiskeele
 • Õpiülesannete juures on seletused inglise keeles, kuid õppijatele on kättesaadavad lisamaterjalid eesti ja vene keeles ning samuti aitavad neid õppetöös tuutorid
 • Esimesed 18 kuud on programmeerimise alused ja viimased 6 spetsialiseerumine. Programmis õpitakse järgnevaid programmeerimiskeeli: Javascript, Go, Rust ja lisaks on ülesandeid, kus õpitakse lisaks C, C++, Ruby-on-Rails, PHP, Python
 • Esmase 18-kuu programmi kirjeldus on lisatud ingliskeelse tabelina kus on välja toodud antud ülesandega õpitav programmeerimiskeel (Language) ja õpitulemus (Objective). Kõik ülesanded, mille tüüp (Type) on Basic (Mandatory) (ehk kohustuslik) tuleb kõigil õpilastel läbida. Tulp XP näitab mitu punkti iga ülesanne annab. Lisaks on programmis ka erinevaid lisaülesandeid mida nad saavad läbida rohkem süvitsi õppimiseks.
 • Spetsialiseerumisele lisandub lisamooduleid koostöös kooli partneritega. Täpsed ülesanded, ajakulu ja saadavad punktid on nähtavad siin
 • Viimased 6 kuud on spetsialiseerumine järgmistele valdkondadele:
  • Tehisintelligents
  • Videomängud
  • Blokiahel
  • Küberturvalisus
  • Mobiili ja veebiaplikatsioonide arendus

Hindamine ja lõpetamise tingimused:

 • Õpitulemusi hinnatakse jooksval nii 01Education Systemi sisse ehitatud kontrollmoodulite kaudu, mis kontrollib õppija poolt kirjutatud programmikoodi töökindlust kui ka tuutorite poolt
 • Õppija töö kvaliteet on piisav kui programmikood töötab, et täita programmis esitatud ülesande eesmärki vastavalt juhenditele. Kui kood töötab, siis ta saab programmis vastavalt sellele ülesandele ette määratud punktide arvu. Kui kood ei tööta ja tulemust ei ole, siis õppija ei saa punkte ning ei saa ka järgmise ülesandeni enne edasi liikuda kuni jõuab õige lahenduseni
 • Miinimum arv punkte programmi lõpetamiseks (XP) on 4 767 000

Väljastatavad dokumendid

Lõpetamise tingimustes märgitud punktide arvu täitnud õppijatele väljastatakse tunnistus