fbpx

Universitāte nav vienīgais ceļš uz darbu IT

girl coding

Straujiem soļiem tuvojās mācību gada noslēgums un laiks, kad vidusskolas absolventiem būs jāpieņem izšķirošais lēmums – ko darīt tālāk? IKT ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm, kas ne tikai piedāvā augstu atalgojumu, bet arī dod brīvību strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Šis var būt lielisks pamudinājums pēc vidusskolas beigšanas turpināt mācības šajā jomā. Taču nereti universitāšu piedāvātās programmas un mācību stils jauniešiem šķiet novecojis un garlaicīgs. Tāpēc, domājot par izglītības iespējām, iesaku izsvērt arī mazāk populāras alternatīvas, kā, piemēram, kursus vai skolas ar praktisku ievizinu. Tā darīju arī es, izvēloties mācības bezmaksas programmēšanas skolā “kood/Jõhvi”.

Pakļauties vecāku spiedienam un studēt universitātē 
Kad pienāca laiks izlemt, kur turpināt mācības, vecāki uzstāja uz augstākās izglītības iegūšanu universitātē. Savukārt es vēlējos izskatīt citas alternatīvas. Patreiz ir pieejami daudz un dažādi īstermiņa kursi, kas piedāvā iespēju koncentrēti apgūt ļoti specifiskas IT prasmes. Nebiju pārliecināta, kurā virzienā vēlos doties, tāpēc šī mācību sistēma nebija man piemērota. Pie tam, lielākā daļa no piedāvātajām iespējām bija par maksu. 

Izsverot visus plusus un mīnusu, nolēmu paklausīt vecākiem un iestāties Latvijas Universitātē Bakalaura zinātnes programmā “Datorzinātnes”. Jau pirmajā semestrī sapratu, ka universitātes izglītības sistēma, kas sevī ietver lekcijas ar pasniedzējiem, eksāmenus un atzīmes, mani neuzrunā. Vēlējos vairāk darboties praktiski, pielietojot iegūtās zināšanas reālu problēmu risināšanai uz jaunākajām programatūrām, kas skolai nebija pieejamas.  

Paralēli studijām Latvijas Universitātē uzsāku mācības arī programmēšanas skolā “kood/Johvi”. Mācību process šajā skolā krietni atšķīrās no ierastā. Nebija ne pasniedzēju, ne lekciju, ne atzīmju. Tā vietā mēs ikdienas kopā ar citiem topošajiem IT speciālistiem darbojāmies praktiski, strādājot pie dažādiem projektiem. Šis bija man daudz tīkamās mācīšanās veids, tāpēc nolēmu paņemt akadēmisko gadu universitātē un pilnībā pievērsties studijām “kood/Johvi”. Arī mana studiju laikā veiktā pētījuma dati nedeva motivāciju turpināt studijas universitātē. Pētījuma ietvaros aptaujāju IT nozares uzņēmumu pārstāvjus un studentus par augstskolas diploma nepieciešamību darba tirgū, dati liecināja, ka darba devējam par bakalaura diplomu datorzinātnēs ir svarīgākas tavas prasmes un pieredze projektu izstrādē. 

Studenti kodē kopā

Darba videi maksimāli pietuvināts mācību process

Tā kā programmēšanas skola “kood/Jõhvi” atrodas Igaunijas pilsētā Sillamäe, lielākā daļa mācību procesa notiek attālināti. Uz vietas studentiem jābūt tikai vienu nedēļu mēnesī. Pastāv arī iespēja bez maksas dzīvot kojās, kas atrodas netālu no skolas, ko patreiz izmantoju arī es.

Kā jau minēju iepriekš, mācību process šajā skolā ir balstīts uz zināšu pielietošanu praktiski. Katru semestri mums tiek piešķirti seši dažādi projekti. Pirms to izpildes mēs pēc brīvas izvēles sadalāmies nelielās grupās (2-5 cilvēki) un savā starpā sadalām projekta ietvaros uzliktos uzdevumus. “Kood/Johvi” nav strikti nospraustu gala termiņu vai pasniedzēju, kas palīdz izpildīt uzdoto. Tā vietā mums pašiem jāiemācās plānot savs laiks un atrast nepieciešamo informāciju uzvedumu izpildei, izmantojot visus pieejamos resursus – grāmatas, internetu un studiju biedru zināšanas. Projektu noslēgumā izvērtē pieci pēc nejaušības principa izvēlēti “kood/Johvi” studenti. Ja viņi to atzīst par veiksmīgu, balstoties uz mācību programmā noteiktajām prasībām, mēs, sadaloties jaunās grupās, varam sākt darbu pie nākamajiem uzdevumiem. 

Pēc pirmā semestra pabeigšanas sapratu, ka, pateicoties šai mācīšanās metodei, esmu ieguvusi daudz vairāk praktisko un teorētisko zināšanu nekā universitātē. Viss mācību process ir pēc iespējas pietuvināts reālajai darba videi, kurā mums pašiem būs jāspēj atrast risinājumi dažādām problēmsituācijām, jāprot darboties gan individuāli, gan komandā un jāpiemīt prasmei pastāvīgi plānot savu laiku. Tāpat šajā skolā liels uzsvars tiek likts uz proaktīvu vēlmi patstāvīgi iegūt zināšanas. Ja vidusskolā mācīšanās sistēma lielā mērā ir izstrādāta tavā vietā, tad, studējot “kood/Johvi”, viss balstās tikai uz tavu vēlmi un iniciatīvu. Viennozīmīgi varu teikt, ka pašdisciplīna un laika plānošana ir divas no prasmēm, bez kurām mācību process nedosies tik raidi kā gribētos. Papildus tam, mācības notiek angļu valodā, kas dod lielisku iespēju praktizēt savas svešvalodas zināšanas.

Bez socializēšanās nekur

Kas būtu studiju gadi bez socializēšanās? Tās “kood/Jõhvi” noteikti netrūkst. Te mācās studenti no dažādām pasaules valstīm, tāpēc draudzībām un māju sajūtai ir liela nozīme. Ik nedēļu skolā tiek rīkoti galda spēļu vakari, sporta nodarbības, ideju hakatoni un daudz citas aktivitātes.

Tāpat katru otro nedēļu skolā norisinās vieslekcijas ar IT nozares speciālistiem no tādiem grandu uzņēmumiem kā Bolt, Seb bankas, Wise un daudziem citiem. Lekciju laikā viņi stāsta par ikdienu uzņēmumā, sniedz padomus, kā iekļūt nozarē, rakstīt CV, plānot ikdienu un dalās vērtīgos domu graudos, kas palīdz labāk izprast IKT nozari un darbu tajā. 

Kopumā varu teikt, ka studiju process “kood/Jõhvi” man ne tikai ir iemācījusi sadarboties ar daudz dažādiem cilvēkiem, plānot savu laiku, patstāvīgi risināt problēmsituācijas un pats svarīgākais – apgūt darba tirgū nepieciešamas prasmes, bet arī palīdzējusi izstrādāt savu portfolio, kas topošajiem darba devējiem pierāda manas spējas un prasmes IT jomā. 

Programmēšanas skolas kood/Johvi studente Gunta Kļava

Sāc karjeru IT nozarē ar kood/Jõhvi!

Piesakies tagad! ⬅️